Vastaanottaminen

  1. Testamentti ei sido testamentinsaajaa
  2. Jos testamentinsaaja ei vetoa testamenttiin eli ei ilmoita haluaan ottaa vastaan testamentti, testamenttia ei panna täytäntöön eikä sitä liitetä perukirjaan, perukirjaan voi kuitenkin merkitä maininnan, että vainajalta jäi testamentti, mutta edunsaajat eivät vetoa siihen
  3. Testamentinsaajan katsotaan vastaanottaneen testamentatun omaisuuden, jos hän on antanut testamentin perillisille tiedoksi