Varojen ja velkojen keruu

Arvioidaan kerätyn tiedon pohjalta perinnönjättäjän ja mahdollisen lesken varat ja velat perinnönjättäjän kuolinhetkelle.