Perunkirjoituksen toimittaminen

Toimitetaan perunkirjoitus, joko LEAGOn toimitiloissa tai vainajan kotona. Pakolliset perukirjan allekirjoittajat ovat pesänilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. Perukirjaan otetaan allekirjoitukset myös muilta perunkirjoituksessa läsnä olleilta kuolinpesän oikeudenomistajilta.  

Etäyhteydellä perunkirjoitukseen osallistuvat allekirjoittavat perukirjan sähköisesti, vahvan tunnistuksen (pankkitunnukset) avulla. LEAGO hyödyntää sähköiseen allekirjoittamiseen Visma Solution Oy:n palvelua Visma Sign.                                                                  

Tarvittaessa käydään pesänilmoittajan kanssa lyhyesti läpi kuolinpesän verotuskäytäntöä.