Markku Ylinen, FM

LEAGOn perustaminen

LEAGO on perunkirjoituspalveluja tarjoava yritys, jonka perustin jäädessäni eläkkeelle Eläkevakuutusyhtiö Varman palveluksesta keväällä 2015. Varmassa toimin sisäisenä tarkastajana viimeiset 17 vuotta. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuului olennaisena osana toimialan säännösten, asetusten, määräysten ja yhtiön sisäisen ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen. Tämä oli keskeinen osa työtäni.

Jäämistöoikeuteen perehdyin jo ennen eläkkeelle siirtymistäni laatiessani kuolinpesien perukirjoja ja perinnönjakokirjoja. Olen koulutukseltani filosofian maisteri.

Jäämistöoikeuden erityistilanteissa LEAGOa avustaa lakimies Matti Siitonen.