Testamentin laatiminen

Testamentin laatimista, testamentista tiedottamista ja testamentin vastaanottamista on selvitetty tarkemmin oheisen valikon osiossa Testamentti. LEAGO avustaa mielellään testamentin laatimisessa säännösten asettamien vaatimusten täyttymiseksi ja testamenttimääräyksen tulkintavaikeuksien minimoimiseksi. Arvonlisäverolliset palkkiot testamentin laatimisesta alkavat 250 € eteenpäin.  

Testamentti on mahdollista allekirjoittaa myös asiakkaan kotona.

Jos olet saanut testamentin, haluat vedota siihen etkä itse halua hoitaa tiedottamista, voit valtuuttaa LEAGOn  hoitamaan sen puolestasi.  Arvonlisäverollinen palkkio on silloin 100 € plus tiedottamiseen liittyvät postituskulut.