Alkupalaveri

Alkupalaverissa tehdään alustava kartoitus kuolinpesän tilasta, perunkirjoituksen vaatimasta työmäärästä ja siitä veloitettavasta palkkiosta. Alkupalaveri ei edellytä toimeksiannon allekirjoittamista. Alkupalaverin jälkeen asiakas voi antaa perunkirjoituksen toimittamisen LEAGOlle, toimittaa sen itse tai kääntyä muiden palveluntarjoajien puoleen. Alkupalaveri on maksuton.

Toisaalta alkupalaveri ei ole välttämätön ja toimeksianto perunkirjoituksen toimittamisesta voidaan tehdä myös puhelimessa ja allekirjoittaa kirjallinen toimeksianto myöhemmin. Ks. prosessikuvauksen osio Toimeksianto.