Pesän ositus 


Hyvä tietää
 1. Omaisuuden osituksen keskeinen tehtävä on puolisoiden välisen aviovarallisuussuhteen purkaminen
 2. Omaisuuden ositustarpeen voi synnyttää puolison kuolema tai avioero
 3. Puolison kuoleman tapauksessa omaisuuden ositusta kutsutaan jäämistöositukseksi ja avioeron tapauksessa avioero-ositukseksi
 4. Omaisuuden osituksesta on laadittava osituskirja
 5. Omaisuuden ositus ei ole pakollinen, mutta esimerkiksi perunkirjoitus ja perinnönjako edellyttävät jäämistöosituksen tekemistä
 6. Mikäli kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, osituksen sijasta voidaan tehdä omaisuuden erottelu
 7. Omaisuuden ositus voidaan toimittaa sopimusosituksena tai toimitusosituksena
Jäämistöositus
 1. Jäämistöositus koskee vain sellaista kuolinpesää, jossa vainaja oli naimisissa
 2. Jäämistöosituksen osapuolet ovat leski ja perilliset
 3. Jäämistöosituksessa ositusperusteen syntyhetki on puolison kuolinpäivä
 4. Ositusperusteen syntyhetki ratkaisee, mitä omaisuutta jäämistöosituksen piiriin kuuluu
 5. Jäämistöositusta voi vaatia joko leski tai kuolleen puolison perillinen
 6. Omaisuus arvostetaan osituksen toimittamispäivän mukaiseen käypään arvoon
 7. Jäämistöositus ja perinnönjako voidaan tehdä samassa toimituksessa ja usein niistä laaditaan yksi yhteinen toimituskirja, joka otsikoidaan tavallisesti ositus- ja perinnönjakokirjaksi tai lyhyesti jakokirjaksi
 8. Jäämistöositus tehdään lähtökohtaisesti sopimusosituksena
 9. Sopimusosituksessa osapuolet voivat toimittaa osituksen haluamallaan tavalla, sopimusvapautta rajoittaa kuitenkin mahdolliset velkojien oikeudet
 10. Sopimusosituksessa osituskirjan allekirjoittavat kaikki kuolinpesän osakkaat, osituskirja on lisäksi vahvistettava kahden esteettömän todistajan allekirjoituksin
 11. Mikäli sopimusositukseen ei päästä, osapuolet voivat hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä, jolloin pesänjakaja toimittaa osituksen (tällöin puhutaan toimitusosituksesta)
 12. Toimitusosituksessa jäämistöä koskevan osituskirjan laatii ja allekirjoittaa pesänjakaja, jonka tuomioistuin on sille toimitettuun hakemukseen perustuen määrännyt