Perukirjan laatiminen

Laaditaan luonnos perukirjasta. Luonnos käydään läpi pesänilmoittajan kanssa ja tehdään siihen tarvittavat korjaukset.