Perukirja verottajalle

Jäljennös perukirjasta toimitetaan verottajalle kuukauden sisällä perunkirjoituksesta. Samassa yhteydessä perukirja toimitetaan niille kuolinpesän osakkaille, jotka eivät olleet läsnä perunkirjoituksessa. Jos osakkaiden joukossa on vajaavaltaisia osakkaita, jäljennös perukirjasta toimitetaan myös Digi- ja väestötietovirastoon.