Keskeisimpiä perunkirjoitukseen liittyviä säännöksiä löytyy seuraavista laeista,
asetuksista, määräyksistä, ohjeista ja niiden päivityksistä

SÄÄNNÖKSEN numero

5.2.1965/40
12.7.1940/378
13.12.1992/1535

13.6.1929/234
9.11.2001/950
20.1.2012/22
13.1.2015/11

1.4.1999/442
14.1.2011/26
31.7.1947/625
20.2.2004/120
15.6.2007/705

19.12.1889/39
12.4.1995/540
31.7.1947/622

25.5.2007/648
22.12.2005/1142
16.5.2003/359
11.3.1970/198