Perunkirjoituskutsujen lähettäminen

Lähetetään kutsut perunkirjoitukseen kuolinpesän osakkaille (vajaavaltaisen osakkaan tapauksessa sekä osakkaalle että edunvalvojalle), mahdolliselle leskelle, avopuolisolle (jos toimii pesän ilmoittajana tai on yleistestamentin saaja), toissijaisille perillisille lapsettoman pariskunnan tapauksessa sekä mahdollisille muille oikeudenomistajille. Kutsun yhteydessä toimitetaan kutsun vastaanottajille pesänilmoittajan kanssa viimeistelty luonnos perukirjasta.