Riski 9  Perinnöstä luopumista ei ole tehty ajoissa ja muotovaatimuksia noudattaen

Seuraus
  • Perinnöstä luopujalle voi syntyä ylimääräisiä veroseuraamuksia
Miten riskiä hallitaan
  • Tehdään luopuminen kirjallisesti ennen pesään ryhtymistä, viimeistään perunkirjoituksen yhteydessä
  • Luopua voi ainoastaan omien rintaperillisten tai ellei niitä ole, muiden perintökaaren mukaisten perillisten hyväksi.
  • Osittainen luopuminen ei ole perinnönjättäjän kuoleman jälkeen mahdollista
  • Luopumisilmoitus merkitään perukirjaan ja toimitetaan verottajalle perukirjan liitteenä
Säännöstaustaa
Perintökaari 17 luku 2a§