Riski 8   LAKIOSAILMOITUSTA EI TEHDÄ AJOISSA

Seuraus
  • Lakiosaan oikeutettu perillinen voi menettää oikeutensa lakiosaan ja testamentti tulee loukkauksenkin osalta päteväksi.
Miten riskiä hallitaan
  • Tehdään lakiosailmoitus testamentinsaajalle säädettynä aikana ja säädetyssä muodossa. Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu säännösten mukaisesti tiedoksi perillisellle.
Säännöstaustaa
Perintökaari 7 luku 5§ 3mom
Perintökaari 14 luku 4§ 1mom