Riski 7  Arvio omaisuuserän käyvästä arvosta liian pieni

Seuraus
  • Verottaja voi oikaista perukirjassa ilmoitettua käypää arvoa
  • Myöhemmissä omaisuuden luovutuksissa maksettavan veron määrä voi nousta, koska luovutusvoittovero on perintöveroa ankarampi
Miten riskiä hallitaan
  • Merkitään omaisuuserät perukirjaan mahdollisimman lähelle käypää arvoa
  • Merkitään perukirjaan käyväksi arvoksi verotusarvo ja jätetään käyvän arvon määrittely verottajalle
Säännöstaustaa
Perintö- ja lahjaverolaki 2 luku 9§