Riski 6  Arvio omaisuuerän käyvästä arvosta liian suuri 


Seuraus
  • Nostaa kuolinpesän nettovarallisuudesta määrättävää perintöveroa.
  • Toisaalta saattaa käyvän hinnan noustessa vähentää maksettavan veron määrää myöhempien luovutusten yhteydessä, koska luovutusvoittovero on perintöveroa ankarampi.  
Miten riskiä hallitaan
  • Arvioidaan huolellisesti omaisuuerien käyvät arvot käyttämällä hyväksi mm. vertailuhintoja, ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimia arviokirjoja ja pörssikurssin historiatietoja.
  • Pyydetään merkittävän kiinteistövarallisuuden osalta ulkopuolisen asiantuntijan arvio käyvästä arvosta.
Säännöstaustaa
Perintö- ja lahjaverolaki 2 luku 9§