Riski 5  Velan tai rahanarvioisen velvoitteen tahallinen ilmoittamatta jättäminen

Seuraus
  • Vaarantaa velkojan oikeutta ja voi johtaa sakkoon tai vankeusrangaistukseen tilanteen vakavuudesta riippuen
  • Osakas voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan velasta
Miten riskiä hallitaan
  • Merkitään velat ja velvoitteet huolellisesti perukirjaan
  • Velan tultua ilmi vasta perunkirjoituksen jälkeen verottajalle voi tehdä täydennys- tai oikaisuperukirjan
Säännöstaustaa
Perintökaari 21 luku 2§ ja 3§
Perintökaari 20 luku 10§ ja 11§
Perintö- ja lahjaverolaki 4 luku 38§ ja 39§