Riski 4  Omaisuuserän tahallinen ilmoittamatta jättäminen

Seuraus
  • Voi johtaa sakkoon tai vankeusrangaistukseen tilanteen vakavuudesta riippuen
Miten riskiä hallitaan
  • Merkitään kaikki omaisuuserät huolellisesti perukirjaan
  • Omaisuuserän tultua ilmi vasta perunkirjoituksen jälkeen verottajalle tehdään täydennys-tai oikaisuperukirja 
Säännöstaustaa
Perintökaari 20 luku 10§ ja 11§
Perintö- ja lahjaverolaki 4 luku 38§ ja 39§