Riski 3  Perukirjaa ei toimiteta verohallintoon määräajassa

Seuraus
  • Verottaja voi toimittaa perintöverotuksen arvioverotuksena, mikä on yleensä ankarampi kuin ilmoitettuihin tietoihin perustuva verotus
  • Laiminlyötäessä perunkirjoitus käräjäoikeuden tulee veroviraston ilmoituksesta määrätä sopiva henkilö toimituttamaan perunkirjoitus
  • Laiminlyönti voi johtaa myös osakkaan velkavastuuseen vainajan veloista.
Miten riskiä hallitaan
  • Noudatetaan määräaikoja perukirjan verottajalle toimittamisessa. Aikaa perunkirjoituksen toimittamiseen on kolme kuukautta vainajan kuolinpäivästä lukien. Perukirja on toimitettava verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.
  • Haetaan lykkäystä määräajan pidentämiseen verottajalta. Lykkäystä on haettava kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Lykkäyksen myöntäminen on kuitenkin verottajan harkinnassa.
Säännöstaustaa
Perintökaari 20 luku 1§, 9§ 
Perintökaari 21 luku 2§
Perintö- ja lahjaverolaki 4 luku 29§