Riski 11  Rintaperillisen suullista hyväksyntää aviopuolisoiden keskinäiselle testamentille ei ole merkitty perukirjaan

Seuraus
  • Perintöverotuksessa rintaperillisten voidaan olettaa vaatineen lakiosansa ja heille voidaan määrätä perintövero omaisuudesta, joka kuuluu leskelle.
Miten riskiä hallitaan
  • Testamentin perillisille tiedoksiantamisen yhteydessä perillisiltä pyydetään kirjallinen hyväksyntä sille, etteivät he vaadi lakiosaansa.
  • Hyväksyntä merkitään perukirjaan.
Säännöstaustaa
Perintö- ja lahjaverolaki 2 luku 6§