Riski 10  Avopuolison oikeuksia ei ole merkitty perukirjaan

Seuraus
  • Avopuoliso voi jäädä vaille pesän osakkaan oikeuksia tai hyvitystä tilanteissa, joissa avopuoliso on niihin oikeutettu.
Miten riskiä hallitaan
  • Selvitetään, onko avopuolisolla lain mukaan oikeus hyvitykseen tai onko avopuoliso lain mukaan pesän osakas ja merkitään oikeudet perukirjaan.
  • Avopuoliso on pesän osakas, jos avopuoliso oli aiemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa ja hänellä oli tai on yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa.
Säännöstaustaa
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 3 luku 8§
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 1 luku 3§
Perintökaari 8 luku 2§