Riski 1  Perukirjaan ei ole merkitty kaikkia osakkaita

Seuraus
  • Puuttuvan osakkaan oikeudet voivat jäädä toteutumatta.
  • Oikeustoimi, joka kuolinpesän puolesta tehdään ilman kaikkien osakkaiden myötävaikutusta, ei sido kuolinpesää, ellei osakasluettelo ole Digi- ja väestötietoviraston vahvistama.
Miten riskiä hallitaan
  • Varmistetaan osakasluettelon oikeellisuus riittävillä sukuselvityksillä ja muilla osakkuuteen vaikuttavilla selvityksillä.
  • Haetaan Digi- ja väestötietoviraston vahvistus osakasluettelon oikeellisuudelle.
Säännöstaustaa
Perintökaari 20 luku 9 a-c §