Perintövero

 1. Perintöveroa maksavat perilliset ja testamentinsaajat
 2. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen ja veron määrä riippuu kunkin perillisen perintöosan suuruudesta
 3. Perintöveron määrään vaikuttaa perinnön- tai testamentinsaajan ja vainajan välinen sukulaisuussuhde.
 4. Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei tarvitse maksaa veroa.
 5. Verotettavan perintöosuuden suuruus määräytyy perukirjaan merkityn omaisuuden säästön perusteella
 6. Lesken tasinkona saamastaan omaisuudesta ja lesken hallintaetuoikeuden käytöstä lesken ei tarvitse maksaa perintöveroa.
 7. Mikäli lesken oikeus vainajan omaisuuteen oli täysin poissuljettu avioehtosopimuksella, ei leskelle määrätä perintöveroa, ellei leski saanut vainajan omaisuutta testamentin kautta
 8. Veronalaisesta perintöosuudesta verottaja tekee seuraavat vähennykset: puolisovähennys 90 000 euroa ja alaikäisyysvähennys 60 000 euroa. Puolisovähennyksellä on merkitystä ainoastaan silloin, kun leski on perillisasemassa tai testamentinsaajana. Alaikäisyysvähennyksen saa perinnönjättäjän lapsi tai tämän rintaperillinen, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta perinnönjättäjän kuolinhetkellä.
 9. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verosta vapaa 4 000 euroon asti.
 10. Perintöveroa ei määrätä toisen kasvatukseen, koulutukseen tai elatukseen annetusta lahjasta, edellyttäen, että lahjansaaja ei ole voinut käyttää lahjaa muuhun tarkoitukseen.
 11. Perintöveroa ei määrätä myöskään sellaisesta etuudesta, jonka jälkeenjäänyt puoliso on testamentilla saanut, jos puolisot ovat tehneet keskinäisen testamentin sellaisin ehdoin, että jälkeen jääneen puolison ei voida katsoa saaneen omistusoikeutta toisen puolison yksityiseen omaisuuteen tahi pesänosuuteen
 12. Perintöveron määrästä voi hakea ennakkoratkaisua verottajalta. Hakemuksen voi tehdä kuolinpesän osakas, erityistestamentinsaaja ja leski. Ennakkoratkaisu on maksullinen.
Perinnön arvon ja sukulaisuussuhteen mukaan määräytyvä perintövero jaetaan kahteen luokkaan:

Luokkaan 1 kuuluvat  
 • perinnönjättäjä aviopuoliso (aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elänyttä henkilöä, joka on aiemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa)
 • suoraan perinnönjättäjän ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, isovanhemmat jne.)
 • perinnönjättäjän aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen
 • perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan PK 8 luvun 2 § mainittu avustus
 • ottolapset ja ottovanhemmat, jotka ovat verotuksellisesti samassa asemassa kuin biologiset sukulaiset
Luokkaan 2 kuuluvat muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

Veron määrät edellä mainituissa luokissa on esitetty verohallinnon sivuilla
perintöveroluokat