Sopimusjako

  1. Osakkaat sopivat jaosta ilman tuomioistuimen määräämää pesänjakajaa
  2. Sopimusjaosta on kyse myös silloin, kun joku muu asiantuntija kuin tuomioistuimen määräämä toimittaa pesänjaon, jos tuomioistuin ei ole toista pesänjakajaksi määrännyt
  3. Sopimusjako edellyttää kaikkien kuolinpesän osakkaiden yksimielisyyttä
  4. Osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon keskenään sopimallaan tavalla
  5. Jos yksikin osakas on vajaavaltainen, jakoehdotus tulee hyväksyttää Digi- ja väestötietovirastossa
  6. Jos jonkun osakkaan perintöosuus on pesästä ulosmitattu, ulosottomies saa antaa osakkaille tai pesänjakajalle luvan toimittaa jako osakkaiden sopimalla tavalla, jos jaolle saadaan ulosottovelkojan suostumus
  7. Osakkaiden on allekirjoitettava jakokirja
  8. Jakokirja on vahvistettava kahden esteettömän todistajan allekirjoituksin