Moittiminen

  1. Jos osakas tahtoo moittia tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimittamaa jakoa, osakkaan on nostettava kanne muita osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta
  2. Jos osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon ja osakas tahtoo moittia jakoa sillä perusteella, että jakoa ei ole tehty säädetyssä muodossa, kanne muita osakkaita vastaan on nostettava lähtökohtaisesti kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta
  3. Sopimusjaossa pesän osakkaiden keskenään tekemää jakoa voi moittia ainoastaan muotovirheen osalta, ei sisällön osalta