Perinnönjako

Palkkio perinnönjaon toimittamisesta riippuu siihen käytetystä työmäärästä. Palkkiot arvonlisäveroineen alkavat 400 € ylöspäin. Perinnönjako edellyttää, että perunkirjoitus on toimitettu.

Palkkio pesän osituksesta perillisten ja lesken kesken riippuu siihen käytetystä työmäärästä. Palkkiot  arvonlisäveroineen alkavat 400 € ylöspäin. Ositukseen tarvitaan ensin kuolleen puolison perukirja.