Perinnönjättäjän varat ja velat

Selvitä perinnönjättäjän varat
 1. Pankkitalletukset (euromääräiset, valuuttamääräiset)
 2. Julkisesti noteeratut osakkeet
 3. Noteeraamattomat osakkeet
 4. Osuudet sijoitusrahastoon
 5. Jäsenosuudet
 6. Joukkovelkakirjalainat
 7. Obligaatiot
 8. Työsuhdeoptiot, joiden optio-oikeuden käyttöajanjakso oli perinnönjättäjän kuolinhetkellä meneillään
 9. Osakkeet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin
 10. Asunto-oikeudet ja -osuudet (asumisoikeusasunnot)
 11. Toimitilaosakkeet, liikehuoneistot
 12. Autotalliosakkeet
 13. Muut arvopaperit
 14. Kiinteistöt (omakotitalokiinteistö, vapaa-ajan kiinteistö, metsäkiinteistö, rakentamaton tontti tai  rakennuspaikka)
 15. Maatilavarallisuus
 16. Yritysvarallisuus
 17. Kulkuneuvot (autot, veneet, moottoripyörät, mönkijät jne.)
 18. Tavanomaista arvokkaampi asuinirtaimisto (taide- ja antiikkiesineet, mahdolliset aseet yms.)
 19. Säästöhenkivakuutuksen tai vapaaehtoisen eläkevakuutuksen säästösumma tapauksessa, jossa kertynyeet säästösummat olivat perinnönjättäjän kuolinhetkellä vakuutusehtojen mukaan takaisinostettavissa
 20. Perinnönjättäjän kuolemanvaravakuutuksesta saatu vakuutuskorvaus, joka on maksettu kuolinpesälle tai edunsaajalle
 21. Saamiset (esim. palkkasaatava, vakuutussaaminen, asuntosijoittajan vuokrasaaminen, veronpalautus)
 22. Ulkomailla sijaitseva omaisuus (asunto, kiinteistö, tontti, muu). Perintöveroa on maksettava myös ulkomailla sijaitsevasta omaisuudesta. Tästä on tehtävä mahdollisesti oma perukirja ko. maan säännösten mukaan. Maakohtaiset erot selvitettävissä verottajalta.
 23. Perinnönjättäjän käteisvarat
 24. Muu varallisuus
Selvitä perinnönjättäjän velat ja kuolinpesän vähennykset 
 1. Perinnönjättäjän luotot (asuntolaina, autolaina, osamaksuvelka, muu kulutusluotto)
 2. Perinnönjättäjän panttaukset
 3. Perinnönjättäjän henkilötakaukset
 4. Perinnönjättäjän vastuu yrityssaneerauksesta
 5. Muut perinnönjättäjän velkasitoumukset
 6. Perinnönjättäjän hyväksi tehdystä työstä maksettava hyvitys
 7. Perinnönjättäjän elinaikaan kohdistuvat talousvelat (erääntyneet laskut, sairaalamaksut, asunnon vastikkeet, vuokrat, sähkö- ja vesilaskut, verovelka, rahanarvoiset velvoitteet yms.), jotka maksamatta kuolinpäivänä
 8. Jäämistökulut (arkku, tuhkaus, hautauskulut, muistotilaisuus, hautakiven hankkimiskulut yms.)