Lesken varat ja velat

Selvitä mahdollisen lesken varat
 1. Pankkitalletukset (euromääräiset, valuuttamääräiset)
 2. Noteeratut osakkeet
 3. Noteeraamattomat osakkeet
 4. Osuudet sijoitusrahastoon
 5. Jäsenosuudet
 6. Joukkovelkakirjalainat
 7. Obligaatiot
 8. Työsuhdeoptiot, joiden optio-oikeuden käyttöajanjakso oli perinnönjättäjän kuolinhetkellä meneillään
 9. Osakkeet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin
 10. Asunto-oikeudet ja -osuudet (asumisoikeusasunnot)
 11. Toimitilaosakkeet, liikehuoneistot
 12. Autotalliosakkeet
 13. Muut arvopaperit
 14. Kiinteistöt (omakotitalokiinteistö, vapaa-ajan kiinteistö, metsäkiinteistö,  rakennuspaikka tai tontti)
 15. Maatilavarallisuus
 16. Yritysvarallisuus
 17. Kulkuneuvot (autot, veneet, moottoripyörät, mönkijät jne.)
 18. Tavanomaista arvokkaampi asuinirtaimisto (taide- ja antiikkiesineet yms.)
 19. Perinnönjättäjän kuolemanvaravakuutuksesta leskelle maksettava vakuutuskorvaus
 20. Lesken saamiset (esim. vakuutussaaminen, asuntosijoittajan vuokrasaaminen)
 21. Lesken ulkomailla sijaitseva omaisuus (asunto, kiinteistö, tontti, muu)
 22. Muu varallisuus
Selvitä mahdollisen lesken velat
 1. Lesken henkilökohtaiset luotot
 2. Lesken realisoituneet takaukset
 3. Lesken vastuu yrityssaneerauksesta
 4. Lesken muut velkasitoumukset