Toimitusjako

 1. Perinnönjaon toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja
 2. Pesänjakajaa on haettava tuomioistuimelta, jos yksikin osakas sitä vaatii
 3. Perinnönjako on lähtökohtaisesti tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimitettava myös silloin, kun jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu
 4. Pesänjakajaa haetaan käräjäoikeuden kansliaan toimitetulla hakemuksella, mukaan tulee liittää perukirja ja pesänjakajaksi esitettävän henkilön kirjallinen suostumus tehtävään
 5. Pesänjakajan on arvostettava omaisuus
 6. Pesänjakajan on tarvittaessa tulkittava avioehtosopimus ja testamentti
 7. Pesänjakajan on todettava osakkaat ja avustuksensaajat
 8. Pesänjakajan ratkaisee omaisuusluetteloa koskevat erimielisyydet, mikä on avio-oikeuden alaista omaisuutta, mikä avio-oikeudesta vapaata omaisuutta ja mikä yhteistä omaisuutta
 9. Pesänjakaja valvoo vajaavaltaisen osakkaan etua
 10. Pesänjakaja arvioi oikeustoimen pätevyyttä oikeustoimilain perusteella
 11. Pesänjakaja toteaa jaon yleiset edellytykset
 12. Pesänjakaja allekirjoittaa perinnönjakokirjan, muita allekirjoittajia ei tarvita
 13. Pesänjakajan on viivytyksettä toimitettava kappale jakokirjaa kullekin osakkaalle