Kuolinpesän tilaan liittyvät kysymykset

 1. Mikä oli perinnönjättäjän asuinpaikka kuolinhetkellä (1 Pääkaupunkiseutu 2 Muu Suomi 3 Ulkomaat)
 2. Oliko perinnönjättäjä 1) avioliitossa 2) eronnut 3) leski 4) rekisteröidyssä parisuhteessa 5) avoliitossa 6) naimaton ilman avoliittoa
 3. Jäikö perinnönjättäjältä rintaperillisiä
 4. Jos perinnönjättäjä oli leski, onko omaisuuden ositus ja perinnönjako toimitettu lesken ja ensin kuolleen puolison perillisten välillä
 5. Oliko perinnönjättäjällä ottolasta (käräjäoikeuden vahvistus)
 6. Oliko perinnönjättäjällä avioehtosopimusta
 7. Oliko perinnönjättäjä tehnyt yleistestamentin tai legaatin. Onko testamentissa nimetty testamentin toimeenpanijaa. Onko testamentinsaaja perillinen, leski, muu henkilö, säätiö, yhdistys tai muu oikeushenkilö. Ottaako testamentinsaaja testamentin vastaan.
 8. Oliko perinnönjättäjällä kuollessaan osuutta jakamattomaan kuolinpesään
 9. Jos eloonjääneen lesken omaisuus oli suurempi kuin perinnönjättäjän omaisuus, luovuttaako leski tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 10. Oliko perinnönjättäjä antanut perilliselle tavanomaista arvokkaampaa lahjaa viimeisten kolmen vuoden aikana ennen kuolemaa
 11. Oliko perinnönjättäjä aiemmin antanut perilliselle tavanomaista arvokkaampaa lahjaa, oliko perinnönjättäjä on ilmoittanut lahjan olevan muuta kuin ennakkoperintöä
 12. Oliko perinnönjättäjällä henkilövakuutukseen liittyvää kuolemanvaravakuutusta, jonka edunsaaja on määrätty 
 13. Oliko perinnönjättäjälle määrätty edunvalvoja
 14. Kuuluuko pesän osakkaisiin vajaavaltaista henkilöä (alaikäistä tai pitkän sairauden tai muun syyn vuoksi oikeustoimikelpoisuudeltaan rajoitettua henkilöä)
 15. Onko vajaavaltaiselle pesän osakkaalle määrätty edunvalvoja
 16. Kuuluuko kuolinpesän osakkaisiin ulkomailla asuvia perillisiä
 17. Kuuluuko kuolinpesään ulkomailla sijaitsevaa omaisuutta
 18. Onko pesässä osakkaita, joiden perinnöttä jättämiselle on olemassa raskauttavia syitä. 
LEAGOn verkkosivustolla esitetty tieto on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseksi. Se ei välttämättä ole riittävää eikä sitä sellaisenaan pidä käyttää oikeudellisten toimien perusteena. LEAGO kuitenkin avustaa ja neuvoo mielellään riittävän tiedon hankinnassa ja oikeustoimikelpoisten ratkaisujen tekemisessä.

(c) 2019 All Rights Reserved
Vierailujen määrä: 429133
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän