Muotovaatimukset

  1. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan yhtäaikaa läsnä ollessa
  2. Poikkeustilanteissa, joissa syynä voi olla testamentin tekijän sairaus tai muu pakottava syy, testamentin voi tehdä myös suullisesti kahden todistajan yhtäaikaa läsnä ollessa tai ilman todistajia omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Testamentti katsotaan kuitenkin rauenneeksi, ellei sitä tehdä säädetyllä tavalla kolmen kuukauden kuluessa em. syyn poistumisesta.
  3. Testamenttiin on merkittävä testamentin sisältö, allekirjoituspaikka ja -aika
  4. Testamentin tekijän on henkilökohtaisesti allekirjoitettava testamentti
  5. Todistajien on allekirjoituksillaan vahvistettava testamentti oikeaksi
  6. Jotta testamentti olisi pätevä, testamenttiin tulee merkitä todistajien lausunto testamentintekijän oikeustoimikelpoisuudesta sekä siitä, että testamentintekijä on laatinut testamentin omasta vapaasta tahdostaan kenenkään ulkopuolisen häntä siihen pakottamatta, taivuttelematta tai suostuttelematta.
  7. Todistajien on lausunnossaan mainittava myös muista seikoista, jotka he katsovat vahvistavan testamentin pätevyyttä
  8. Testamenttiin on merkittävä todistajien nimenselvennökset, ammatit ja asuinpaikat
  9. Asiakirjaa, jossa testamentin tekijä on esittänyt viimeisen tahtonsa omaisuutensa jakamisesta, ei tarvitse välttämättä otsikoida testamentiksi
LEAGOn verkkosivustolla esitetty tieto on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseksi. Se ei välttämättä ole riittävää eikä sitä sellaisenaan pidä käyttää oikeudellisten toimien perusteena. LEAGO kuitenkin avustaa ja neuvoo mielellään riittävän tiedon hankinnassa ja oikeustoimikelpoisten ratkaisujen tekemisessä.

(c) 2019 All Rights Reserved
Vierailujen määrä: 787681
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän