Luopuminen

  1. Testamentinsaaja voi luopua testamentista
  2. Testamentista luopuminen voidaan ottaa perintöverotuksessa huomioon vain, jos luopuminen on tehty tehokkaasti eli a)  luopuminen on tehty kirjallisesti b)  luopuja ei ole määrännyt itselleen testamentatusta omaisuudesta millään tavalla c)  luopuminen on tehty viivytyksettä ja viimeistään perunkirjoituksessa niin, että luopuminen voidaan merkitä perukirjaan
  3. Tehokkaan luopumisen varmistamiseksi luopujan tulisi lisäksi välttää testamentin hyväksymistä, koska testamentin hyväksyminen saatetaan tulkita testamenttiin ryhtymiseksi
  4. Testamentattu omaisuus menee luopujan sijaan luopujan sijaantuloperillisille (tavanomaisesti luopujan rintaperillisille), ellei olosuhteista muuta johdu
LEAGOn verkkosivustolla esitetty tieto on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseksi. Se ei välttämättä ole riittävää eikä sitä sellaisenaan pidä käyttää oikeudellisten toimien perusteena. LEAGO kuitenkin avustaa ja neuvoo mielellään riittävän tiedon hankinnassa ja oikeustoimikelpoisten ratkaisujen tekemisessä.

(c) 2019 All Rights Reserved
Vierailujen määrä: 787666
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän